Teams

18 PLATINUM

FJ8-PTRVB1-KE

Coaches: Mike Bruno & Colette Kellen

17 PLATINUM

FJ7-PTRVB1-KE

Coaches: Jason Ferri & Kim Kelly

16 PLATINUM

FJ6-PTRVB1-KE

Coaches: Alex Hinsey & Matt Hamilton

15 PLATINUM

FJ5-PTRVB1-KE

Coach: Brooke Muraco

15 LIBERTY

FJ5-PTRVB2-KE

Coach: Adam Mitchell

14 PLATINUM

FJ4-PTRVB1-KE

Coach: Megan Lewandowski

14 SMITHFIELD

FJ4-PTRVB2-KE

Coach: Nicole Hall

14 CLEMENTE

FJ4-PTRVB3-KE

Coach: Nicolle Driscoll

13 HOT METAL

FJ3-PTRVB1-KE

Coach: Kirsten Burkes

13 VETERANS

FJ3-PTRVB2-KE

Coach: Erin Connor

12 BIRMINGHAM

FJ2-PTRVB1-KE

Coach: Ed Josefoski