Teams

18 PLATINUM

FJ8-PTRVB1-KE

Coaches: Kim Kelly & Adam Mitchell

17 PLATINUM

FJ7-PTRVB1-KE

Coach: Bridget Bielich

16 PLATINUM

FJ6-PTRVB1-KE

Coach: Brooke Muraco

16th STREET

FJ6-PTRVB2-KE

Coach: Megan Stoehr

15 PLATINUM

FJ5-PTRVB1-KE

Coach: Kirsten Burkes

15 WARHOL

FJ5-PTRVB2-KE

Coach: Jason Jonas

14 PLATINUM

FJ4-PTRVB1-KE

Coach: Megan Lewandowski

14 SMITHFIELD

FJ4-PTRVB2-KE

Coach: Nicolle Driscoll

14 CLEMENTE

FJ4-PTRVB3-KE

Coach: Nicole Wallace

14 CARSON

FJ4-PTRVB4-KE

Coaches:  Amber Seibel & Haley Orler

13 HOT METAL

FJ3-PTRVB1-KE

Coach: Tom Bertrand

12 BIRMINGHAM

FJ2-PTRVB1-KE

Coach: Ed Josefoski